...
مطالب
فعاليتهای اقسام
سوالات شرعی
صوتی تصويری
مخاطبين
معرفی سايتها
.

آموزش سوره عادیات «11 مرداد 1400 - 10:15:59»


آموزش سوره قارعه «10 مرداد 1400 - 10:52:32»


اطلاعیه دوره آموزشی ویژه مربیان مکتبخانه و مهد های تحت پوشش «09 مرداد 1400 - 14:10:12»

ان الله و ملائکته یصلون علی النبی «07 مرداد 1400 - 12:28:55»


آموزش سوره تکاثر «06 مرداد 1400 - 11:07:33»


آموزش سوره عصر «04 مرداد 1400 - 10:16:50»


اموزش دعای قنوت «03 مرداد 1400 - 10:02:01»


آموزش سوره همزه «26 تیر 1400 - 11:59:52»


موعه حسنه7_شیخ محمد علی امینی با موضوع سخنی با مربیان قرآن «24 تیر 1400 - 15:40:10»


آموزش سوره فیل «23 تیر 1400 - 10:56:28»