به سايت مجتمع علمی فرهنگی سلطان العلماء بندرلنگه خوش آمديد

سوالات شرعی
سوالات شرعی
آخرين سوالات
موضوع سوالات
فرستادن سوال

امکانات
آلبوم عکس

اوقات شرعی

سايتهای ديگر
هيئت فتوا اهل سنت جنوب ايران
مجتمع دينی بستک
مجتمع دينی بندرعباس
معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت جنوب
وبلاگ شيخ امينی
مدارس دينی
مباحث دينی
اخبار
کل سايتها

 جهت بزرگنمايي تصوير بر آن کليک نماييد.

توضيحات1111
پنجشنبه25آذر1395

توضيحات1111
پنجشنبه25آذر1395

همايش معاونت امور قرآنی مجتمع
دوشنبه27ارديبهشت1395

همايش معاونت امور قرآنی مجتمع
دوشنبه27ارديبهشت1395

همايش معاونت امور قرآنی مجتمع
دوشنبه27ارديبهشت1395

همايش معاونت امور قرآنی مجتمع
دوشنبه27ارديبهشت1395

همايش معاونت امور قرآنی مجتمع
دوشنبه27ارديبهشت1395

تشکل ائمه جمعه شهرستان بندرلنگه
دوشنبه15دي1393

تشکل ائمه جمعه شهرستان بندرلنگه
دوشنبه15دي1393

کلاس قسم عالی مجتمع
يکشنبه18اسفند1392

کلاس قسم عالی مجتمع
يکشنبه18اسفند1392

کلاس قسم عالی مجتمع
يکشنبه18اسفند1392

کلاسهای مقدمات و متوسطه
دوشنبه21بهمن1392

کلاسهای مقدمات و متوسطه
دوشنبه21بهمن1392

کلاسهای مقدمات و متوسطه
دوشنبه21بهمن1392

کلاسهای مقدمات و متوسطه
دوشنبه21بهمن1392

عکس مجتمع قسم مقدمات و متوسطه
دوشنبه21بهمن1392

عکس مجتمع قسم مقدمات و متوسطه
دوشنبه21بهمن1392

کتابخانه قسم مقدمات و متوسطه
دوشنبه21بهمن1392

عکس مجتمع قسم مقدمات و متوسطه
دوشنبه21بهمن1392

عکس مجتمع قسم مقدمات و متوسطه
دوشنبه21بهمن1392

عکس مجتمع قسم مقدمات و متوسطه
دوشنبه21بهمن1392

کنفرانس علمی طلاب مقدمات و متوسطه
يکشنبه13بهمن1392

کنفرانس علمی طلاب مقدمات و متوسطه
يکشنبه13بهمن1392

کنفرانس علمی طلاب مقدمات و متوسطه
يکشنبه13بهمن1392

کنفرانس علمی طلاب مقدمات و متوسطه
يکشنبه13بهمن1392

کنفرانس علمی طلاب مقدمات و متوسطه
يکشنبه13بهمن1392

برگزاری امتحانات قسم عالی رشته تفسير
سه شنبه24دي1392

برگزاری امتحانات قسم عالی رشته تفسير
سه شنبه24دي1392

برگزاری امتحانات قسم عالی رشته تفسير
سه شنبه24دي1392

برگزاری امتحانات قسم عالی رشته تفسير
سه شنبه24دي1392

برگزاری امتحانات قسم عالی رشته تفسير
سه شنبه24دي1392

برگزاری امتحانات قسم عالی رشته تفسير
سه شنبه24دي1392

برگزاری امتحانات قسم عالی رشته تفسير
سه شنبه24دي1392

برگزاری امتحانات قسم عالی رشته تفسير
سه شنبه24دي1392

برگزاری امتحانات قسم عالی
سه شنبه24دي1392

استقبال از شيخ در بازگشت از حج(بابرنامه ريزی شورای طلاب مقدمات و متوسطه)
سه شنبه7آبان1392

اهدای جوايز مسابقه بيست حديث نبوی
جمعه25مرداد1392

مسابقه بيست حديث نبوی
جمعه25مرداد1392

مراسم تکریم طلاب برتر نیمه اول 92-91
يکشنبه20اسفند1391

مراسم تکریم طلاب برتر نیمه اول 92-91
يکشنبه20اسفند1391

مراسم تکریم طلاب برتر نیمه اول 92-91
يکشنبه20اسفند1391

مراسم تکریم طلاب برتر نیمه اول 92-91
يکشنبه20اسفند1391

مراسم باشکوه هفته وحدت
پنجشنبه5بهمن1391

مراسم باشکوه هفته وحدت
پنجشنبه5بهمن1391

مراسم باشکوه هفته وحدت
پنجشنبه5بهمن1391

مراسم باشکوه هفته وحدت
پنجشنبه5بهمن1391

مراسم باشکوه هفته وحدت
پنجشنبه5بهمن1391

مراسم باشکوه هفته وحدت
پنجشنبه5بهمن1391

مراسم باشکوه هفته وحدت
پنجشنبه5بهمن1391

مراسم باشکوه هفته وحدت
پنجشنبه5بهمن1391

مراسم باشکوه هفته وحدت
پنجشنبه5بهمن1391

مراسم باشکوه هفته وحدت
پنجشنبه5بهمن1391

مراسم باشکوه هفته وحدت
پنجشنبه5بهمن1391

مراسم باشکوه هفته وحدت
پنجشنبه5بهمن1391

مراسم باشکوه هفته وحدت
پنجشنبه5بهمن1391

جلسه مجلس معهد عالی
جمعه17آذر1391

جلسه مجلس معهد عالی
جمعه17آذر1391

جلسه مجلس معهد عالی
جمعه17آذر1391

جلسه مجلس معهد عالی
جمعه17آذر1391

مراسم با شكوه هفته وحدت
سه شنبه18بهمن1390

مراسم با شكوه هفته وحدت
سه شنبه18بهمن1390

مراسم با شكوه هفته وحدت
سه شنبه18بهمن1390

مراسم با شكوه هفته وحدت
سه شنبه18بهمن1390

نشست آيت الله شهرستاني نماينده آيت الله سيستاني با طلاب مجتمع
چهارشنبه12بهمن1390

نشست آيت الله شهرستاني نماينده آيت الله سيستاني با طلاب مجتمع
چهارشنبه12بهمن1390

نشست آيت الله شهرستاني نماينده آيت الله سيستاني با طلاب مجتمع
چهارشنبه12بهمن1390

نشست آيت الله شهرستاني نماينده آيت الله سيستاني با طلاب مجتمع
چهارشنبه12بهمن1390

نشست آيت الله شهرستاني نماينده آيت الله سيستاني با طلاب مجتمع
چهارشنبه12بهمن1390

نشست آيت الله شهرستاني نماينده آيت الله سيستاني با طلاب مجتمع
چهارشنبه12بهمن1390

نشست آيت الله شهرستاني نماينده آيت الله سيستاني با طلاب مجتمع
چهارشنبه12بهمن1390

نشست آيت الله شهرستاني نماينده آيت الله سيستاني با طلاب مجتمع
چهارشنبه12بهمن1390

افتتاحيه ساختمان جديد قسم عالي(برادران)
چهارشنبه5بهمن1390

افتتاحيه ساختمان جديد قسم عالي(برادران)
چهارشنبه5بهمن1390

افتتاحيه ساختمان جديد قسم عالي(برادران)
چهارشنبه5بهمن1390

افتتاحيه ساختمان جديد قسم عالي(برادران)
چهارشنبه5بهمن1390

افتتاحيه ساختمان جديد قسم عالي(برادران)
چهارشنبه5بهمن1390

افتتاحيه ساختمان جديد قسم عالي(برادران)
چهارشنبه5بهمن1390

افتتاحيه ساختمان جديد قسم عالي(برادران)
چهارشنبه5بهمن1390

افتتاحيه ساختمان جديد قسم عالي(برادران)
چهارشنبه5بهمن1390

افتتاحيه ساختمان جديد قسم عالي(برادران)
چهارشنبه5بهمن1390

مدرسه عالی خواهران
جمعه23دي1390

مدرسه عالی برادران
جمعه23دي1390

مدرسه عالی برادران
جمعه23دي1390

مدرسه عالی برادران
جمعه23دي1390

مدرسه عالی برادران
جمعه23دي1390

مدرسه عالی برادران
جمعه23دي1390

مدرسه عالی برادران
جمعه23دي1390

مدرسه عالی برادران
جمعه23دي1390

مدرسه عالی برادران
جمعه23دي1390

مدرسه عالی برادران
جمعه23دي1390

برگزاری مسابقه رمضان
شنبه7آبان1390

برگزاری مسابقه رمضان
يکشنبه1آبان1390

برگزاری مسابقه رمضان
يکشنبه1آبان1390

برگزاری مسابقه رمضان
سه شنبه19مهر1390

ساختمان جدید برادران عالی
دوشنبه18مهر1390

ساختمان جدید برادران عالی
دوشنبه18مهر1390

ساختمان جدید برادران عالی
دوشنبه18مهر1390

نمايي از حياط مدرسه
يکشنبه28فروردين1390

طلاب مقدمات و متوسطه در امتحان نهایی
يکشنبه28فروردين1390

طلاب مقدمات و متوسطه در جلسه امتحان
يکشنبه28فروردين1390

ديدار آيت الله يزدی (رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) و آيت الله بوشهری(نماينده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبري و و عضو جامعه مدرسين حوز
سه شنبه16فروردين1390

ديدار آيت الله يزدی (رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) و آيت الله بوشهری(نماينده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبري و و عضو جامعه مدرسين حوز
سه شنبه16فروردين1390

سخنرانی نماينده ولی فقيه در هفته وحدت
چهارشنبه27بهمن1389

سخنرانی شيخ امينی درمراسم هفته وحدت
چهارشنبه27بهمن1389

جلسه مجلس معهد عالی
سه شنبه7دي1389

جلسه مجلس معهد عالی
سه شنبه7دي1389

جلسه مجلس معهد عالی اهل سنت جنوب
سه شنبه7دي1389

طلاب مقدمات و متوسطه
سه شنبه7دي1389

اساتيد مجتمع
دوشنبه26مهر1389

جلسه مدرسين و مديران مجتمع
دوشنبه26مهر1389

استقبال از شيخ پس از بازگشت از عمره
دوشنبه19مهر1389

استقبال طلاب از شيخ امينی در بازگشت از عمره
دوشنبه19مهر1389

استقبال خود جوش طلاب از شيخ امينی در بازگشت از عمره
دوشنبه19مهر1389

جلسه ی مدرسين و مدير مجتمع
سه شنبه6مهر1389

جشن فارغ التحصيلی طلاب عالی
يکشنبه31مرداد1389

جشن فارغ التحصيلی طلاب عالی مجتمع
يکشنبه31مرداد1389

حوابگاه عالی در دست ساخت
يکشنبه31مرداد1389

سالن چند منظوره
يکشنبه31مرداد1389

ورودی قسم عالی
يکشنبه31مرداد1389

خوابگاه عالی
يکشنبه31مرداد1389

مراسم افتتاح مجتمع با حضور علما و بزرگان
شنبه19دي1388

كتابخانه
سه شنبه15دي1388

شيخ اسحاق در حال ورود به كلاس درس
سه شنبه15دي1388

جمعي از مدرسين به همراه شيخ محمد علي اميني
سه شنبه15دي1388

طلاب ، كلاس آموزش كامپيوتر
سه شنبه15دي1388

از راست شيخ اسحاق محمدي مدير داخلي قسم تفسير و يكي از طلاب
سه شنبه15دي1388

كتابخانه عالي2
سه شنبه15دي1388

كتابخانه عالي2
سه شنبه15دي1388

نمايي از كتابخانه عالي1
سه شنبه15دي1388

سخنراني شيخ محمد علي اميني(مسجد مجتمع )
سه شنبه15دي1388

نمايي از داخل مجتمع
سه شنبه15دي1388

نمايي از داخل مجتمع
سه شنبه15دي1388

نماي داخلي مجتمع
سه شنبه15دي1388

نماي بيرون مجتمع
سه شنبه15دي1388

نماي بيرون مجتمع
سه شنبه15دي1388

شيخ محمد علي اميني
دوشنبه14دي1388

مسجد شيخ (مدرسه خواهران)
دوشنبه14دي1388

نمای داخلی سالن چند منظوره مجتمع
دوشنبه14دي1388

ورودي ساختمان قسم عالی
دوشنبه14دي1388

ورودی مجتمع همراه با عکس شيخ محمد علی خالدی و شيخ محمد علی أمينی و ديگرمدرسين
دوشنبه14دي1388

مطالب سايت
صفحه اصلی
درباره مجتمع
مطالب براساس تاريخ
مطالب بر اساس موضوع
جديدترين مطالب
نتایج مسابقه علمی امور قرآنی
مسابقه علمي مكتبخانه هاي شهرستان بندرلنگه

امور قرآنی مجتمع
مطالب اخیر
نتایج مسابقه علمی امور قرآنی
مسابقه علمي مكتبخانه هاي شهرستان بندرلنگه
فرمهاي مربوط به مکتبخانه ها(تابستان 98)
نتایج مسابقه علمی تفسیر
گزارش مسابقات قرائت مکتبخانه های زمستانه شهرستان

ورود اعضا
شماره همراه:
رمز:

کشورافراد آنلاين
آمريکا(1نفر)
آمار :
بازدیدامروز:60
کاربران امروز:0
بازدیدکل:608079

راههاي ارتباطی
ايميل:
sultanolama@gmail.com